Determinem les seves remuneracions i imposicions, amb tota confidencialitat, sota el marc legal laboral vigent, assessorament sobre les condicions contractuals, des del contacte de treballs fins a la seva liquidació.

Els serveis que oferim són:

  •  Document d’alta i baixa dels treballadors així com els contractes, prorrogues, cartes d’avis de falta, propostes de liquidació, certificats d’empresa, finiments….
  •  Assessorament respecte a qualsevols incidència que hagi pogut passar amb els treballadors.
  •  Elaboració de contractes laborals.
  •  Elaboració de Nòmines i Cotitzacions a la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social)
  •  Assessorament del tipis de contracte més convenient per a cada cas concret.
  •  Acomiadaments
  •  Cotitzacions d’Autònoms i tramitació de les possibles reduccions.